بی‌مغز اما باهوش، یکی از عجایب هستی/ عکس

بی‌مغز اما باهوش، یکی از عجایب هستی/ عکس

ایسنا نوشت: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که موجودات بدون سر به نام« ستاره‌های شکننده» با وجود اینکه مغز ندارند، موجودات باهوشی هستند که به واسطه تجربه و شرطی شدن از محیط و دنیای خود شناخت و آگاهی پیدا می‌کنند. ما انسان‌ها، موجوداتی با مغزهای بزرگ هستیم که تصور می‌کنیم لازمه هوش زیاد، داشتن مغز بزرگ…Read More