برخورد دو ستاره نوترونی می‌تواند به پایان حیات روی زمین بینجامد

برخورد دو ستاره نوترونی می‌تواند به پایان حیات روی زمین بینجامد

برخورد دو ستاره‌ نوترونی که در مداری رو به نابودی به دور یکدیگر می‌چرخند، رویدادی بسیار نادر است. به باور دانشمندان در کل کهکشان از میان ۱۰۰ میلیارد ستاره، تنها سرنوشت ۱۰ ستاره‌ی نوترونی به برخورد می‌انجامد. تاکنون مجموعه‌ای از انفجارهای موسوم به کیلونوا کشف شده‌اند که حاصل برخورد ستاره‌های نوترونی بودند و هیچ‌کدام از…Read More