مایکروسافت و گوگل می خواهند به شدت به هوش مصنوعی فشار بیاورند.  با افزایش هزینه ها، سهامداران ممکن است آنها را عقب بیندازند

مایکروسافت و گوگل می خواهند به شدت به هوش مصنوعی فشار بیاورند. با افزایش هزینه ها، سهامداران ممکن است آنها را عقب بیندازند

مایکروسافت و گوگل مشتاق هستند تا تلاش های خود را در زمینه هوش مصنوعی مولد (AI) پیش ببرند، اما به دلیل افزایش هزینه های مرتبط با این پیگیری، با مقاومت احتمالی سهامداران مواجه می شوند. علیرغم نتایج قوی سه ماهه، هر دو شرکت نسبت به سرمایه گذاری قابل توجه در مراکز داده و سرورها در…Read More