GamesBeat و Xsolla تور جهانی ۲۰۲۴ را اعلام کردند که بینش‌های صنعت بازی و طرح‌های متنوع را به شهرهای سراسر جهان می‌آورد.

GamesBeat و Xsolla تور جهانی ۲۰۲۴ را اعلام کردند که بینش‌های صنعت بازی و طرح‌های متنوع را به شهرهای سراسر جهان می‌آورد.

تور جهانی ۲۰۲۴ وعده داده است که یک دیگ ذوب ایده ها باشد که چهره های برجسته ای از صنعت بازی و فناوری را به نمایش می گذارد.ادامه مطلب منبع: https://venturebeat.com/games/gamesbeat-and-xsolla-announce-global-2024-tour-bringing-gaming-industry-insights-and-diversity-initiatives-to-cities-worldwide/