نخستین تولد سفره ماهی بینی‌گاوی با لقاح مصنوعی

نخستین تولد سفره ماهی بینی‌گاوی با لقاح مصنوعی

پژوهشگران هنگ‌کنگی برای اولین بار موفق به متولد کردن یک سفره ماهی بینی گاوی به نام ایپریل(April) با روش لقاح مصنوعی شده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، «اوشن پارک» هنگ‌کنگ به تازگی اولین لقاح مصنوعی موفق یک سفره ماهی بینی‌گاوی را که یک گونه زنده‌زا است، اعلام کرد. ایپریل یک توله ماده…Read More