هوش مصنوعی |  متن کامل رایگان |  تجزیه و تحلیل تصویر صورت مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام بیماری های نادر: ملاحظات قانونی، اخلاقی، پزشکی قانونی و امنیت سایبری

هوش مصنوعی | متن کامل رایگان | تجزیه و تحلیل تصویر صورت مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص زودهنگام بیماری های نادر: ملاحظات قانونی، اخلاقی، پزشکی قانونی و امنیت سایبری

۱٫ معرفی استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) در زمینه پزشکی نگرانی‌های زیادی از جمله نگرانی‌های قانونی، اخلاقی، پزشکی قانونی و البته امنیت سایبری را به همراه دارد، زیرا آسیب‌پذیری‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌کنند که باید برطرف شوند. دشمنان می‌توانند از مدل‌های هوش مصنوعی از طریق مسمومیت داده‌ها، حملات متخاصم یا سرقت مدل سوء استفاده…Read More