سال‌ها انتظار برای دریافت یک پیام از زمین

سال‌ها انتظار برای دریافت یک پیام از زمین

براساس مقاله‌ای که به تازگی به صورت پیش‌چاپ منتشر شده است فضانوردان سفرهای بین‌ستاره‌ای به دلیل اتساع زمان با تاخیرهای ارتباطی طولانی مدت مواجه خواهند شد و در سفر خود تنها خواهند ماند. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، قوانین فیزیک باعث می‌شوند که ارتباط با فضاپیماهایی که با سرعتی نزدیک به سرعت…Read More