دانشمندان، کنفرانس تغییر اقلیم دبی را بیهوده می‌دانند

دانشمندان، کنفرانس تغییر اقلیم دبی را بیهوده می‌دانند

در دو هفته‌ی گذشته، امارات متحده عربی میزبان تازه‌ترین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP28) بود. در این کنفرانس چهره‌های سیاسی دنیا در دبی گردهم جمع شدند تا بر سر وضعیت اقلیمی سیاره بحث و تبادل نظر کنند. اما اکنون دانشمندان و متخصصان محیط‌زیست، صدایشان را در اعتراض به کنفرانس بلند کرده‌اند. دانشمندان و…Read More