بیوگرافی یحیی عدل؛ پدر جراحی نوین و علم بیهوشی ایران

بیوگرافی یحیی عدل؛ پدر جراحی نوین و علم بیهوشی ایران

پروفسور یحیی عدل، پدر جراحی نوین و علم بیهوشی ایران یکی از قهرمانان ملی است که متأسفانه کمتر شناخته شده است. در این مقاله قصد داریم بیوگرافی او را باهم مرور کنیم. یحیی عدل کیست؟ یحیی عدل در سال ۱۲۸۷ در دوره ولایت احمدشاه قاجار در تهران چشم به جهان گشود. خانواده ایشان از بزرگان…Read More