تبدیل ته‌سیگار به سوخت بیودیزل!

تبدیل ته‌سیگار به سوخت بیودیزل!

دانشمندان لیتوانیایی از روشی مبتکرانه برای استفاده مجدد از ضایعات سیگار برای تولید بیودیزل در گامی به‌سوی تولید سوخت پایدار رونمایی کردند. این اقدام می‌تواند هزینه‌های تولید و اثرات زیست‌محیطی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. در میان نگرانی‌های رو به رشد زیست‌محیطی و تلاش برای جایگزین‌های پاک‌تر برای سوخت‌های فسیلی، بیودیزل به‌عنوان یک راه‌حل…Read More