هوش مصنوعی تقریباً دو برابر بیوپسی در ارزیابی سرطان نادر است

هوش مصنوعی تقریباً دو برابر بیوپسی در ارزیابی سرطان نادر است

هوش مصنوعی یک مطالعه جدید نشان می دهد که می تواند تقریباً دو برابر بیوپسی ها در ارزیابی تهاجمی برخی از انواع نادر سرطان دقیق باشد. به گفته محققان، این می تواند جان هزاران بیمار را نجات دهد. یک تیم تحقیقاتی از Royal Marsden NHS Foundation Trust و موسسه تحقیقات سرطان (ICR) بر روی سارکوم…Read More