ساخت یک بیوکامپیوتر به کمک بافت مغز!

ساخت یک بیوکامپیوتر به کمک بافت مغز!

دیجیاتو نوشت: این دستاورد می‌تواند روزی به ایجاد ریزتراشه‌های سیلیکونی با قابلیت ترکیب با نورون‌ها منتهی شود. محققان توانستند راهی برای ادغام دو حوزه بیولوژی و الکترونیک پیدا کنند. دستاورد این پژوهش، یک بیوکامپیوتر ترکیبی است که بافت مغز انسان را در آزمایشگاه با مدارهای معمولی و هوش مصنوعی ترکیب می‌کند. این سیستم که Brainoware…Read More

دانشمندان از ترکیب بافت مغز با قطعات الکترونیکی، بیوکامپیوتر ساختند

دانشمندان از ترکیب بافت مغز با قطعات الکترونیکی، بیوکامپیوتر ساختند

محققان توانستند راهی برای ادغام دو حوزه بیولوژی و الکترونیک پیدا کنند. دستاورد این پژوهش، یک بیوکامپیوتر ترکیبی است که بافت مغز انسان را در آزمایشگاه با مدارهای معمولی و هوش مصنوعی ترکیب می‌کند. این سیستم که Brainoware یا مغزافزار نام دارد، در آزمایش محققان صداها را با دقت ۷۸ درصد تشخیص می‌دهد. این دستاورد…Read More