آلن پاتریکوف، سرمایه گذار کهنه کار اپل می گوید هوش مصنوعی طعم ماه است

آلن پاتریکوف، سرمایه گذار کهنه کار اپل می گوید هوش مصنوعی طعم ماه است

آلن پاتریکوف استیون فردمن اکنون بازخرید کنید آلن پاتریف، سرمایه‌دار خطرپذیر، پیام هشداردهنده‌ای درباره حباب هوش مصنوعی دارد. پاتریکوف به نیویورک پست گفت: «همه می‌خواهند در یک شرکت هوش مصنوعی باشند – این طعم ماه است. Patricof به جای خرید پلتفرم های هوش مصنوعی، سرمایه گذاری در شرکت هایی را توصیه می کند که از…Read More