توسعه‌دهنده سابق FTX می‌گوید با سم بنکمن-فرید مضطرب در زمین پادربال باهاما در مورد افزایش تلفات وجوه مشتری مواجه شده است.

توسعه‌دهنده سابق FTX می‌گوید با سم بنکمن-فرید مضطرب در زمین پادربال باهاما در مورد افزایش تلفات وجوه مشتری مواجه شده است.

سام بنکمن-فرید در یک دادگاه فدرال در مرکز شهر منهتن محاکمه می شود. چلسی جیا فنگ/خودی اکنون بازخرید کنید یکی از کارمندان سابق FTX و Alameda Research روز پنجشنبه در مورد تبادل تنش با SBF شهادت داد. Bankman-Fried پس از کشف ضررهای اشتباه ارز دیجیتال در Alameda گفت: “ما ضد گلوله نیستیم.” آدام یدیدیا، کارمند…Read More