جوایز Padma 2024: یانگ لیو، مدیر عامل فاکسکان، در پیامی قوی به چین، با پادما بوشان تجلیل شد.

جوایز Padma 2024: یانگ لیو، مدیر عامل فاکسکان، در پیامی قوی به چین، با پادما بوشان تجلیل شد.

هند سومین نشان عالی غیرنظامی خود، Padma Chushan را به لیو یانگ وی تایوانی، مدیر اجرایی فاکسکان اعطا کرد، در اقدامی که پیامی بسیار قوی برای حزب کمونیست چین خواهد داشت. لیو ۶۶ ساله قرار است در مراسمی اواخر امسال و با ارائه توسط رئیس جمهور هند، این نشان را دریافت کند. اعلام ۱۳۲ دریافت…Read More