پادکست Google رسما انجام شد

پادکست Google رسما انجام شد

زمان فرا رسیده است – Google Podcasts دیگر وجود ندارد و باید جایگزینی پیدا کنید یا فقط از YouTube Music استفاده کنید. این به سرعت اتفاق افتاد، اما گوگل انجام داد اعلام در سپتامبر سال گذشته که آنها پادکست های گوگل را از بین بردند و کاربران آن را برای نیازهای پادکست به YouTube Music…Read More

چگونه کتابخانه پادکست خود را به YouTube Music منتقل کنید

چگونه کتابخانه پادکست خود را به YouTube Music منتقل کنید

YouTube Music هست خانه جدید برای کتابخانه پادکست Google. اگر قبلاً از برنامه رسمی Google Podcasts استفاده کرده‌اید، زمان آن رسیده است که فرآیند مهاجرت عالی را آغاز کنید. این هفته، تیم یوتیوب دقیقاً نحوه انجام این کار را توضیح داد و همچنین اعلام کرد که آوریل ۲۰۲۴ تعطیل رسمی برنامه قدیمی پادکست است. بیایید…Read More