نه، پارادوکس اصرار دارد که عملکرد ضعیف بازی Cities: Skylines 2 به این دلیل نیست که دندان‌های همه را درآورده است.

نه، پارادوکس اصرار دارد که عملکرد ضعیف بازی Cities: Skylines 2 به این دلیل نیست که دندان‌های همه را درآورده است.

Cities: Skylines 2 کمی خشن شده است، با بسیاری از بازیکنان از مشکلات عملکردی شکایت دارند پس از عرضه این هفته بر روی رایانه شخصی. اما در حالی که ناشر پارادوکس در تصدیق این مشکلات صریح بوده است (حتی قبل از راه اندازیتا حدودی غیر متعارف)، اکنون می‌خواهد کاملاً روشن کند که، نه، مشکلات فنی…Read More