تصویر ترکیبی تلسکوپ هابل با رصدخانه پارانال

تصویر ترکیبی تلسکوپ هابل با رصدخانه پارانال

۳۱ مه ۱۹۹۶، تلسکوپ فضایی هابل توسط دوربین سیاره‌ای میدان وسیع ۲ خود تصویری تهیه کرد که با تصویری که در تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) رصدخانه پارانال در شیلی گرفته‌ شده‌ بود، ترکیب شد. با ترکیب این داده‌ها، گروهی از ستاره‌شناسان اروپایی و آمریکایی به کشف بزرگی دست یافتند. آنها تعداد زیادی از خوشه‌های ستاره‌ای…Read More