کتاب انفجاری ادعا می‌کند که ایلان ماسک توییتر را خریده، پاراگ آگراوال، مدیرعامل سابق را به دلیلی کوچک اخراج کرده است.

کتاب انفجاری ادعا می‌کند که ایلان ماسک توییتر را خریده، پاراگ آگراوال، مدیرعامل سابق را به دلیلی کوچک اخراج کرده است.

در یک اعلامیه نسبتاً انفجاری، یک کتاب تحقیقی که به دنبال خرید بی‌نظم توییتر توسط ایلان ماسک است، ادعا می‌کند که CTO کنونی X پلتفرم رسانه اجتماعی را خریده و پاراگ آگراوال، مدیر عامل سابق توییتر را به دلیل دشمنی ایلان ماسک با یک دانشجوی کالج که در حال ردیابی بود، اخراج کرده است. جت…Read More