پارلمان اتحادیه اروپا رسما قانون هوش مصنوعی را تصویب کرد – مقررات مهمی که احتمالاً در ماه مه به قانون تبدیل می شود

پارلمان اتحادیه اروپا رسما قانون هوش مصنوعی را تصویب کرد – مقررات مهمی که احتمالاً در ماه مه به قانون تبدیل می شود

تقریباً سه سال پس از ارائه پیش‌نویس قوانین، قانون‌گذاران پارلمان اروپا امروز قانون مهم هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را تصویب کردند.ادامه مطلب منبع: https://venturebeat.com/ai/eu-parliament-officially-adopts-ai-act-landmark-regulation-likely-to-become-law-in-may/