۷ بهترین پارودی فیلم تا به حال، رتبه بندی شده است

۷ بهترین پارودی فیلم تا به حال، رتبه بندی شده است

وقتی یک فیلم واقعاً توجه عموم را به خود جلب می کند، گام بعدی چیست؟ برای استودیوی سازنده، این سوال واضح است: دست به کار بر روی دنباله آن شوید. اما برای دیگر فرصت طلبانی که تمایل به کمدی دارند، پتانسیلی برای تقلید وجود دارد. قدمت هنر تقلید به طنز برمی‌گردد که در آثار ادبی…Read More