تولید پارچه‌های قابل تغییر شکل امکان‌پذیر می‌شود

تولید پارچه‌های قابل تغییر شکل امکان‌پذیر می‌شود

الیاف جدیدی که در دانشگاه «ام‌آی‌تی» ابداع شده‌اند، می‌توانند به تولید پارچه‌هایی کمک کنند که در واکنش به گرما تغییر شکل می‌دهند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهشگران نوعی الیاف ارزان‌قیمت ساخته‌اند که در واکنش به گرما منقبض می‌شود و با از بین رفتن گرما شکل خود را از سر می‌گیرد….Read More