ایجاد شعبه پارک اندیشگاهی در دانشکده‌های دانشگاه تهران

ایجاد شعبه پارک اندیشگاهی در دانشکده‌های دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از ایجاد شعبه پارک اندیشگاهی دانشگاه تهران در دانشکده‌های دانشگاه تهران خبر داد و گفت: پارک اندیشگاهی یک کلینیک مدیریت برای تمامی حوزه‌های تخصصی و مدلی جدید برای اتصال دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی است. در بازدید از پارک اندیشگاهی دانشگاه تهران مطرح شد: دکتر مقیمی:/ایجاد شعبه پارک اندیشگاهی در دانشکده‌های دانشگاه تهران|دکتر…Read More