انتصاب در پارک فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

انتصاب در پارک فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

سرپرست معاونت پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران معرفی شد. به گزارش ایسنا، دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر ایوب فرهادی را به سمت سرپرست معاونت پارک علم و…Read More