پتانسیل پارک کردستان برای تبدیل‌شدن به قطب نوآوری و فناوری منطقه

پتانسیل پارک کردستان برای تبدیل‌شدن به قطب نوآوری و فناوری منطقه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین وی با حضور در غرفه پارک علم و فناوری کردستان در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، از دستاوردها، محصولات و تولیدات واحدهای فناور این پارک بازدید کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین وی با حضور در غرفه پارک علم و فناوری کردستان در نمایشگاه…Read More