توسعه ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر

توسعه ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر

عکس تزئینی و آرشیوی است رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه‌های این پارک برای توسعه ناحیه نوآوری امیرکبیر خبر داد و گفت: مهمترین ظرفیت ما برای توسعه این ناحیه وجود نهادهای صاحب مساله مانند وزارت صمت، آموزش و پرورش و نهادهای مالی است. به گزارش ایسنا، دکتر سید فرهنگ فصیحی در پنجمین…Read More