منطقه Super Nintendo World Japan’s Donkey Kong Country در بهار امسال افتتاح می شود

منطقه Super Nintendo World Japan’s Donkey Kong Country در بهار امسال افتتاح می شود

ژاپن به زودی تبدیل به بلیط داغ تری برای بسیاری از طرفداران خواهد شد. یونیورسال استودیو فاش کرده است که منطقه Donkey Kong Country در بهار ۲۰۲۴ افتتاح خواهد شد. نینتندو و یونیورسال (که میزبان پارک موضوعی در محل اوزاکا است) هنوز فیلم واقعی از منطقه جدید را نشان نداده‌اند. در عوض، آنها تصمیم گرفتند…Read More