انسان می‌تواند در هوای مریخ نفس بکشد؟/ پاسخی برای مسافران خیالی سیاره سرخ

انسان می‌تواند در هوای مریخ نفس بکشد؟/ پاسخی برای مسافران خیالی سیاره سرخ

یورونیوز نوشت: فرض کنید روی سیاره مریخ فرود آمده‌اید. برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارید؟ قبل از هرچیز به آب، غذا، سرپناه و البته اکسیژن. منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1849376/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C