دانشمند ایرانی پانسمان نابودگر باکتری بدون آنتی‌بیوتیک ساخت

دانشمند ایرانی پانسمان نابودگر باکتری بدون آنتی‌بیوتیک ساخت

دکتر محسن علیشاهی، دانشمند ایرانی دانشگاه کرنل و همکارانش موفق به ابداع یک پانسمان پنبه‌ای شده‌اند که بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک قادر است باکتری‌ها را از بین ببرد. به گزارش ایسنا، در عین حال که زخم‌های عفونی قطعا چیز خوبی نیستند، تکثیر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک نیز که به دلیل استفاده بیش از حد از…Read More