توضیح داده شد که جهان را به پایان خود رها کن

توضیح داده شد که جهان را به پایان خود رها کن

جوجو وایلدن/نتفلیکس هشدار: این مقاله حاوی اسپویل هایی برای جهان را پشت سر بگذاریم (۲۰۲۳). فهرست چگونه Leave the World Behind اقدام نهایی خود را تنظیم می کند Leave the World Behind چگونه به پایان می رسد؟ هیجان انگیز جدید سام اسماعیل جهان را پشت سر بگذاریم، با دو تقابل بزرگ و پایانی کوتاه به…Read More