پایان‌های جدید Baldur’s Gate 3 شامل سرویس هواداران و وزن روایت است.

پایان‌های جدید Baldur’s Gate 3 شامل سرویس هواداران و وزن روایت است.

جدیدترین وصله Baldur’s Gate 3 نه تنها به رفع باگ‌ها یا انیمیشن‌های گاه به گاه مشکل‌ساز می‌پردازد، بلکه در پاسخ به تقاضای عمومی، افزودنی‌های جدیدی به بازی اضافه می‌کند. این به‌روزرسانی همراه با تنظیمات سختی قابل تنظیم و حالت لاف زدن، فقط یک فایل ذخیره می‌شود، این به‌روزرسانی پایان‌نامه‌های جدیدی را برای دیدن شخصیت‌هایی که…Read More