۱۰ تا از تاریک‌ترین پایان‌ها در انیمه‌

۱۰ تا از تاریک‌ترین پایان‌ها در انیمه‌

انیمه‌ همیشه پایانی خوش ندارد و بعضی مواقع بهترین پایان‌ها در عین حال تاریک‌ترین آنهاست. پایان‌ها می‌توانند تلخ و شیرین یا غمناک باشند، اما با توجه به داستان و نحوه قصه‌گویی‌شان می‌توانند راضی‌کننده نیز باشند. در اینجا دقیقا راجع به انیمه‌هایی صحبت می‌کنیم که پایانی تاریک دارند، پایان‌هایی که خیلی شادی‌آور یا دل‌گرم کننده نیستند…Read More