The Morning After: فناوری برای کمک به پایبندی به تصمیمات سال نو

The Morning After: فناوری برای کمک به پایبندی به تصمیمات سال نو

سال های جدید قطعنامه ها معمولا با بهترین ها ست می شوند نیات – ممکن است قبلاً در یکی از اهدافم شکست خورده باشم – اما ابزارهای مناسب (و وضوح، اگر صادق باشم) می تواند دستیابی به آن اهداف را آسان تر کند. به طور طبیعی، با وجود همه پوشیدنی‌ها و ساعت‌های هوشمند در اطراف،…Read More