پیشرفت دانشگاه‌ها در مهارت افزایی/ تولید ۸ تا ۱۰ درصد علم دنیا در جهان اسلام

پیشرفت دانشگاه‌ها در مهارت افزایی/ تولید ۸ تا ۱۰ درصد علم دنیا در جهان اسلام

ایسنا/گلستان رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با بیان اینکه هدف‌گذاری ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان در برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است، افزود: سهم پایینی از علم دنیا در جهان اسلام تولید می‌شود. دکتر سید احمد فاضل‌زاده، شامگاه چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی…Read More