پرتاب ۲ ماهواره بخش خصوص ایرانی در پایگاه فضایی روسیه در خرداد سال آینده

پرتاب ۲ ماهواره بخش خصوص ایرانی در پایگاه فضایی روسیه در خرداد سال آینده

دو ماهواره ایرانی ساخته شده از سوی محققان یکی از شرکت‌ها قرار بود در آذر ماه سال جاری از ایستگاه فضایی روسیه پرتاب شوند که با تاخیر ۶ ماهه در سال آینده پرتاب خواهند شد. به گزارش ایسنا، ماهواره «کوثر» از دستاوردهای فضایی این شرکت فضایی است که با وزن ۳۰ کیلوگرم و عمر مداری ۳.۶ سال طراحی و…Read More

پرتاب ۲ ماهواره بخش خصوصی ایرانی در پایگاه فضایی روسیه در خرداد سال آینده

پرتاب ۲ ماهواره بخش خصوصی ایرانی در پایگاه فضایی روسیه در خرداد سال آینده

دو ماهواره ایرانی ساخته شده از سوی محققان یکی از شرکت‌ها قرار بود در آذر ماه سال جاری از ایستگاه فضایی روسیه پرتاب شوند که با تاخیر ۶ ماهه در سال آینده پرتاب خواهند شد. به گزارش ایسنا، ماهواره «کوثر» از دستاوردهای فضایی این شرکت فضایی است که با وزن ۳۰ کیلوگرم و عمر مداری ۳.۶ سال طراحی و…Read More