خطر تبدیل شدن ماه به یک پایگاه نظامی!

خطر تبدیل شدن ماه به یک پایگاه نظامی!

با توجه به افزایش یافتن توسعه فناوری‌های اکتشاف ماه و پایگاه‌های قمری، این نگرانی پدید آمده است که شاید جرقه‌هایی برای برقراری قدرت نظامی روی ماه زده شود. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، در چند سال گذشته، «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا» یا «دارپا»(DARPA) شناخته می‌شود، به طور فزاینده‌ای روی ماه…Read More