طرح‌های فناورانه حوزه پایین‌دستی مس حمایت می‌شوند

طرح‌های فناورانه حوزه پایین‌دستی مس حمایت می‌شوند

با انتشار فراخوان سلسله رویدادهای صنایع پایین‌دستی مس، از طرح‌های این حوزه حمایت می‌شود. به گزارش ایسنا، اولین مرحله از سلسله رویدادهای ملی توسعه صنایع پایین‌دستی مس از طریق فراخوان ایده‌ها و طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری در حوزه پایین‌دستی مس آغاز شده است. محورهای این رویداد شامل کاربرد مس در حوزه ساختمان، کاربرد مس در حوزه زیرساخت، کاربرد مس در حوزه مخابرات…Read More