ژاپن رکورد انتقال داده را با یک فیبر نوری جدید شکست: ۲۲٫۹ پتابیت بر ثانیه!

ژاپن رکورد انتقال داده را با یک فیبر نوری جدید شکست: ۲۲٫۹ پتابیت بر ثانیه!

مؤسسه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ژاپن (NICT) با یک فیبر نوری جدید موفق شدند رکورد تازه‌ای در انتقال داده‌ها به ثبت برسانند. این فیبر نوری با نرخ انتقال داده ۲۲٫۹ پتابیت بر ثانیه، می‌تواند در هر ثانیه ۲۲ برابر ترافیک اینترنت جهان، داده‌ها را منتقل کند. برای آنکه درک بهتری از این سرعت داشته…Read More

ابداع یک فیبر نوری با سرعت دیوانه‌وار ۲۲.۹ پتابیت در ثانیه در ژاپن

ابداع یک فیبر نوری با سرعت دیوانه‌وار ۲۲.۹ پتابیت در ثانیه در ژاپن

یک سیستم فیبر نوری جدید رکورد سرعت انتقال داده‌ها را شکسته است و به گفته سازندگان ژاپنی آن می‌تواند در هر ثانیه ۲۰ برابر ترافیک اینترنت جهانی را منتقل کند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، همه این نیاز را احساس می‌کنند که باید از اتصال اینترنت سریع‌تری استفاده کنند و اکنون…Read More

اینترنت با سرعت دیوانه‌وار ۲۲.۹ پتابیت در ثانیه در ژاپن

اینترنت با سرعت دیوانه‌وار ۲۲.۹ پتابیت در ثانیه در ژاپن

یک سیستم فیبر نوری جدید رکورد سرعت انتقال داده‌ها را شکسته است و به گفته سازندگان ژاپنی آن می‌تواند در هر ثانیه ۲۰ برابر ترافیک اینترنت جهانی را منتقل کند. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، همه این نیاز را احساس می‌کنند که باید از اتصال اینترنت سریع‌تری استفاده کنند و اکنون…Read More