پتوی باتری خودرو چیست و آیا در این زمستان به آن نیاز دارید؟

پتوی باتری خودرو چیست و آیا در این زمستان به آن نیاز دارید؟

پتوی باتری خودرو که به عنوان گرم کننده باتری نیز شناخته می شود، پوشش عایق بندی شده ای است که سطح باتری ماشین شما را دور می زند. به طور کلی، پتوهای باتری به دو دسته تقسیم می شوند: بدون برق و برق. پتوی باتری بدون برق منحصراً به مواد عایق ساخته شده از آن…Read More