جو روگان ۲۵۰ میلیون دلار دیگر از اسپاتیفای می گیرد تا ایده های بزرگ خود را به اشتراک بگذارد.

جو روگان ۲۵۰ میلیون دلار دیگر از اسپاتیفای می گیرد تا ایده های بزرگ خود را به اشتراک بگذارد.

سابق مورد علاقه همه عامل ترس میزبان جو روگان است احتمالاً ۲۵۰ میلیون دلار ارزش دارد، این حتی بیشتر از اولین قرارداد او در سال ۲۰۲۰ است . هیچ اطلاعاتی در مورد مدت زمان قرارداد جدید روگان وجود ندارد، اما به عنوان ادامه “چند ساله” سرمایه گذاری های مختلف پادکست او تعریف شده است. حتی…Read More