رئیس سابق ایمنی توییتر در دوران کودکی برای کمک به دستگیری پدوفیل‌های بالقوه قبل از پیوستن به این شرکت، در یک عملیات نیش زدن عکس گرفت.

رئیس سابق ایمنی توییتر در دوران کودکی برای کمک به دستگیری پدوفیل‌های بالقوه قبل از پیوستن به این شرکت، در یک عملیات نیش زدن عکس گرفت.

کاپر پمپل/ رویترز اکنون بازخرید کنید به گزارش Wired، دل هاروی قبل از اینکه رئیس تیم اعتماد و ایمنی توییتر شود، به دستگیری کودکان بالقوه کمک کرد. او توییتر را در سال ۲۰۲۱ ترک کرد. قبل از آن، او در یک سازمان غیرانتفاعی کار می کرد که عملیات گزش آنلاین را برای گرفتن شکارچیان احتمالی…Read More