بر اساس یافته های این مطالعه، تولیدکنندگان تصویر هوش مصنوعی در مورد کودک آزاری، سایر محتوای پدوفیلی آموزش می بینند

بر اساس یافته های این مطالعه، تولیدکنندگان تصویر هوش مصنوعی در مورد کودک آزاری، سایر محتوای پدوفیلی آموزش می بینند

در تحقیقات اخیر، مشخص شده است که تولیدکننده‌های تصویر هوش مصنوعی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، یک نقص نگران‌کننده را پنهان می‌کنند – هزاران تصویر که آزار جنسی کودکان را نشان می‌دهد. یافته‌های نگران‌کننده از گزارشی که توسط رصدخانه اینترنت استنفورد منتشر شده است، به دست می‌آید که از شرکت‌ها می‌خواهد این…Read More