ویدیو/ مریخ غیب می‌شود

ویدیو/ مریخ غیب می‌شود

مریخ از امروز (شنبه ۲۶ آبان) به مدت دو هفته از آسمان زمین محو می‌شود. این اتفاق به دلیل یک پدیده علمی به نام «پیوند خورشیدی» رخ می‌دهد. دریافت ۱۵ MB مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی منبع: https://www.isna.ir/news/1402082719706/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF