از «پدینگتون» تا «ونکا»، پل کینگ خطرات و مزایای اقتباس از کلاسیک دوران کودکی را آشکار می کند.

از «پدینگتون» تا «ونکا»، پل کینگ خطرات و مزایای اقتباس از کلاسیک دوران کودکی را آشکار می کند.

بعد از پدینگتون ۲ ستایش وحشیانه، از جمله دستاورد نادر a 100% روی روتن تومیتوزپل کینگ نویسنده/کارگردان تصمیمی دلهره آور پیش از خود داشت. کار بعدی چیه؟ هر چه که بود کار سختی برای دنبال کردن داشت، پس چرا با پرداختن به داستان منشأ مشهورترین شخصیت رولد دال حرکت بزرگی انجام ندهیم؟ تماس گرفتن ونکا…Read More