شهرها در حال غرق شدن هستند و این امر آنها را در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر می کند

شهرها در حال غرق شدن هستند و این امر آنها را در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر می کند

افزایش سطح آب دریاها برای شهرهایی که زمین در آن در حال غرق شدن است مشکل بزرگی است. شهرهای ساحلی آمریکا در حال غرق شدن هستند و تنها با افزایش سطح دریا، افراد بیشتری نسبت به آنچه که برنامه ریزان شهری انتظار داشتند در معرض خطر سیل قرار می گیرند. بر اساس گزارش جدید، غرق…Read More