ذرات پرانرژی به زمین برخورد می‌کنند

ذرات پرانرژی به زمین برخورد می‌کنند

این یکی از پرانرژی‌ترین ذراتی است که تاکنون به زمین برخورد کرده، اما از کجا آمده‌ است؟ این ذره به‌نام الهه خورشید شینتو، «آماتراسو» نامیده‌ می‌شود و مانند همه پرتوهای کیهانی که به جو زمین برخورد می‌کنند، باعث شد بارانی از الکترون‌ها، پروتون‌ها و دیگر ذرات بنیادی روی زمین بپاشند. در تصویر روز ناسا چه…Read More

کشف ذره پرانرژی آماتراسو یا «الهه خورشید» راه را برای یک فیزیک جدید باز می‌کند

کشف ذره پرانرژی آماتراسو یا «الهه خورشید» راه را برای یک فیزیک جدید باز می‌کند

سال‌هاست که دانشمندان با کشف هر ذره جالبی مرزهای کل شاخه فیزیک ذرات را جابه‌جا می‌کنند. برای مثال، «ذره خدا» یا بوزون هیگز، که تمام ذرات دیگر جرم خود را از آن می‌گیرند، چنین شرایطی داشت. حالا ذره‌ای جدید از راه رسیده کهک نامش ذره «الهه خورشید» است و می‌تواند دانسته‌های ما را به چالش…Read More

Aditya-L1 اولین شراره خورشیدی پرانرژی خود را می گیرد: این برای ماموریت و ISRO چه معنایی دارد

Aditya-L1 اولین شراره خورشیدی پرانرژی خود را می گیرد: این برای ماموریت و ISRO چه معنایی دارد

سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) نقطه عطف قابل توجهی را در مأموریت کاوشگر خورشیدی Aditya L1 خود ثبت کرده است زیرا با موفقیت اولین شعله خورشیدی پرانرژی خود را در اشعه ایکس ثبت کرد. این دستاورد در طول اولین پنجره مشاهده ماموریت، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت هماهنگ جهانی (UT) در ۲۹ اکتبر…Read More