تهیه اطلس اقیانوس‌شناسی خلیج فارس با سرمایه‌گذاری ۸ میلیاردی/تهیه نسخه دیجیتال برای محققان

تهیه اطلس اقیانوس‌شناسی خلیج فارس با سرمایه‌گذاری ۸ میلیاردی/تهیه نسخه دیجیتال برای محققان

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی از تهیه اطلس اقیانوس‌شناسی خلیج فارس و دریای عمان خبر داد که حاصل گشت‌های تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس است و گفت: این اطلس حاوی ۱۶۰ نقشه از آنالیز بیش از ۴۲ پارامتر اقیانوس‌شناسی خلیج فارس و دریای عمان است که با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومانی…Read More