استرالیا به دستاوردی مهم در تولید انرژی خورشیدی کم‌هزینه و پربازده رسید

استرالیا به دستاوردی مهم در تولید انرژی خورشیدی کم‌هزینه و پربازده رسید

فناوری‌های مرسوم کُلکتورهای خورشیدی (Solar Collectors) چندین اشکال دارند و برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند، به آب‌وهوای مطلوب و آفتاب ثابت نیاز دارند و البته گران هم هستند. اکنون آژانس ملی علوم استرالیا پیشرفتی کلیدی در این فناوری ایجاد کرده و ممکن است این فناوری را برای استرالیا و شاید برای جهان کارآمدتر…Read More