انیمیشن های پربازدید سال از نگاه تهران پروژکتور

انیمیشن های پربازدید سال از نگاه تهران پروژکتور

انیمیشن یا پویانمایی، در واقع یک روش سینمایی است که در آن تصاویر ثابت، به شکلی دستچین و مدیریت می‌شوند که به صورت پیوسته و پشت سر هم قرار می‌گیرند و زمانی که این تصاویر با سرعت خاصی اجرا شوند، این توهم را به وجود می‌آورند که جسمی در حال حرکت است یا کاراکتری زنده…Read More