گربه‌ها هم مانند سگ‌ها به بازی آوردن اشیا پرتاب‌شده علاقه دارند

گربه‌ها هم مانند سگ‌ها به بازی آوردن اشیا پرتاب‌شده علاقه دارند

براساس تحقیقات جدید دانشمندان، فقط سگ‌ها دوست ندارند بازی فچ (Fetch) را انجام دهند و بسیاری از گربه ها نیز این کار را انجام می‌دهند. در این بازی یک شیء مانند شاخه چوبی یا یک توپ پرتاب می‌شود و حیوان باید شیء پرتاب‌شده را پیدا کند و آن را به صاحب خود برگرداند. براساس گزارش…Read More